Hlavná stránka   |   Produkty   |   Cenník PDF   |   Realizované projekty   |   Kontakt

Produkty

Káblové komory vodotesné

VÝKOP PRE ŠACHTU

vykonajte o 50cm väčší ako je priemer šachty a hĺbku výkopu podľa zvoleného typu krytu tak, aby bolo možné šachtu dostatočne podsypať. Dno výkopu upravte pomocou piesku, jemného štrku alebo štrkopiesku s hrúbkou vrstvy cca 10cm.


V oblastiach s nestabilným podložím šachtu podbetonujte. V prípade výskytu podzemných vôd zväčšite hrúbku vrstvy podložia na 20cm a použite geotextíliu pre zabránenie odplavenia častíc podsypu.

Späť na produkty

Káblové komory vodotesné

PRED navŕtaním

položte šachtu do výkopu, šachtu zarovnajte a správnu polohu šachty skontrolujte pomocou vodnej váhy. Prekontrolujte možnosti napojenia chránidiel na šachtu pod uhlom 90 ° a miesta pre navŕtanie riadne označte. Otvory pre napojenie vyvŕtajte v dostatočnej vzdialenosti od pevnostných rebier šachty.

Káblové komory vodotesné

VSTUPNÉ OTVORY


zbavte ostrých otrepov, nečistôt a osaďte ich tesnením pre zaistenie vodotesnosti spojenia. Na tesnenie a konce chráničov naneste vhodný lubrikant a vykonajte vodotesné spojenie.


ZÁSYPOVÝM MATERIÁLOM


podsypte šachtové dno (piesok, štrk, štrkopiesok) s neostrohranými časticami (kruhové zrno <32mm, hranaté zrno <16mm). Zásypový materiál sypte a zhutnite  po vrstvách cca 30cm a to vo smere k telu šachty.

VÝŠKU ŠACHTY


v prípade nutnosti zníženia prispôsobte skrátením hrdla šachty pomocou píly na drevo, v prípade nutnosti predĺženia použite teleskopický nadstavec tak, aby sa zohľadnila stavebná výška poklopu.


VHODNÝ TYP POKLOPU


zvoľte podľa požadovaného zaťaženia. Základný typ poklopu je plastový poklop, ktorý spĺňa zaťaženie chôdze a  nášľapu (cca 200kg) inštalujte priamo na hrdlo šachty. Betónovou výplňou dutiny plastového poklopu zvýšite zaťaženie cca na 600kg. Ďalším typom poklopu je liatinový poklop v štyroch stupňoch zaťaženia (A15-1,5tony, B125-12,5tony, C250-25ton a D400-40ton). Liatinový poklop D400 vždy inštalujeme na betónový roznášací prstenec. Tento betónový prstenec uložte na zhutnené kamenivo spevnené cementom, viď. obr.

1-asfaltový koberec (6cm), 2-obalové kamenivo (16cm), 3-kamenivo zpevněné cementem (12cm), 4-štěrkopísek (20cm), 5-obsyp (hutněno po vrstvách neostrohranný hutnitelný materiál zrnitosti max 40mm), 6-pískové lože, podkladový beton (10cm), 7-dno výkopu (rostlá nezkypřeněná zemina, podkladový beton)

a-poklop šachty, b-betonový prstenec, c-teleskopické prodloužení, d-těsnící manžeta, e-tělo šachty, f-chráničky, g-gumové těsnění

VODOTĚSNÉ ŠACHTY z HDPE

POPIS ŠACHTY


telo šachty je vodotesné a spoločne s vodotesným typom poklopu je zaistená vodotesnosť prístupového bodu pre káblovody. Pre vytvorenie vodotesného spojenia s káblovými chráničmi je nutné použiť gumové tesnenie vhodné pre daný priemer chrániča. Výšku šachty je možné predĺžiť pomocou teleskopického predĺženia v kombinácii s použitím tesniacej manžety pre utesnenie priechodu do šachty. Pri použití poklopu o triede zaťažiteľnosti D400 je nutné ďalej použiť betónový roznášací veniec. Ďalšie info viď. montážny návod.

VODOTĚSNÉ ŠACHTY z HDPE

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

MATERIÁL

HDPE

FARBA

čierna / šedá

POKLOP ŠACHTY

plastové (pochůzné)

betonové (A15, B125, C250, D400)

litinové (A15, B125, C250, D400)

OZNAČENIE
VÝROBKOV

PRIEMER
ŠACHTY

VÝŠKA
ŠACHTY

PRIEMER POKLOPU

KS1300/1250

1300 mm

1250 mm

600 mm

KS1300/1500

1300 mm

1500 mm

600 mm

KS1300/1750

1300 mm

1750 mm

600 mm

KS1300/2000

1300 mm

2000 mm

600 mm

KS1300/2250

1300 mm

2250 mm

600 mm

KS1300/2500

1300 mm

2500 mm

600 mm

VODOTĚSNÉ ŠACHTY z HDPE

VODOTESNÉ ŠACHTY 1800 z HDPE

POPIS ŠACHTY

telo šachty je vodotesné a spoločne s vodotesným typom poklopu je zaistená vodotesnosť prístupového bodu pre káblovody. Pre vytvorenie vodotesného spojenia s káblovými chráničmi je nutné použiť gumové tesnenie vhodné pre daný priemer chrániča. Výšku šachty je možné predĺžiť pomocou teleskopického predĺženia v kombinácii s použitím tesniacej manžety pre utesnenie priechodu do šachty. Pri použití poklopu triedy zaťažiteľnosti D400 je nutné ďalej použiť betónový roznášací veniec. Ďalšie info viď. montážny návod.

VODOTESNÉ ŠACHTY 1800 z HDPE

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

MATERIÁL

HDPE

FARBA

čierna / šedá

POKLOP ŠACHTY

plastové (pochůzné)

betonové (A15, B125, C250, D400)

litinové (A15, B125, C250, D400)

OZNAČENIE
VÝROBKOV

PRIEMER
ŠACHTY

VÝŠKA
ŠACHTY

PRIEMER POKLOPU

KS1500/1250

1500 mm

1250 mm

600 mm

KS1500/1500

1500 mm

1500 mm

600 mm

KS1500/1750

1500 mm

1750 mm

600 mm

KS1500/2000

1500 mm

2000 mm

600 mm

KS1500/2250

1500 mm

2250 mm

600 mm

KS1500/2500

1500 mm

2500 mm

600 mm

OZNAČENIE
VÝROBKOV

PRIEMER
ŠACHTY

VÝŠKA
ŠACHTY

PRIEMER POKLOPU

KS1800/1250

1800 mm

1250 mm

600 mm

KS1800/1500

1800 mm

1500 mm

600 mm

KS1800/1750

1800 mm

1750 mm

600 mm

KS1800/2000

1800 mm

2000 mm

600 mm

KS1800/2250

1800 mm

2250 mm

600 mm

KS1800/2500

1800 mm

2500 mm

600 mm

Copyright © 2016 tresem.sk Všetky práva vyhradené.

Tresem s.r.o.
Tupého 25/A
831 01 Bratislava

Telefón:
+421 907 387 943

E-mail:
tresem@tresem.sk

Hlavná stránka   |   Produkty   |   Cenník PDF   |   Realizované projekty   |   Kontakt